O projektu

Vítáme vás na webovém informačním projektu věnovaném sledování a zpracování dat o navážených odpadech na Centru komplexního nakládání s odpady (CKNO) v Čáslavi. Tento projekt byl finančně zaštítěn společností AVE, provozovatelem CKNO, a je realizován plně v režii města Čáslav.

Cílem tohoto webu je poskytnout veřejnosti přístup k aktuálním informacím o množství a druzích odpadů, které jsou na CKNO Čáslav nakládány. Díky transparentnímu zveřejňování dat má veřejnost možnost sledovat a lépe porozumět procesům nakládání s odpady v této lokalitě.

Vývoj, rozvoj a provoz tohoto webového projektu je plně v rukou města Čáslav, které se zavázalo k poskytování aktuálních a přesných informací. Věříme, že tato iniciativa přispěje nejen k zlepšení transparentnosti v oblasti nakládání s odpady, ale také k posílení spolupráce mezi veřejnými institucemi a občanskou společností.

Děkujeme vám za zájem o tento projekt a doufáme, že vám poskytnuté informace budou užitečné. Vaše podněty a připomínky jsou vždy vítány.